Bachelor in de verpleegkunde BV1-BV3 – 22,8/38 – in contractueel dienstverband

Functie

De bachelor verpleegkundige werkt mee aan de uitbouw van het verpleegkundige en zorgkundige beleid binnen het WZH onder directe leiding van de hoofdverpleegkundige.

Via het verstrekken van de dagdagelijkse verpleegkundige en hygiënische zorgen draagt hij/zij zodoende bij tot het algemeen welzijn van de bewoners op fysisch, psychisch, sociaal en relationeel vlak. Hij/zij ondersteunt de gebrevetteerd verpleegkundige bij zijn/haar deeltaken.

De bachelor verpleegkundige staat in voor de uitbouw van het verpleegkundige en zorgkundige beleid binnen het Woonzorgcentrum van de cluster Zorg.

Raadpleeg hier de volledige infobrochure:

informatiebrochure_bachelor in de verpleegkunde BV1-BV3

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 6 mei 2019, online via https://www.jobsolutions.be/register/3766

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Caroline Verhofstadt of Anja Vrombaut via http://jobs.ocmw-wichelen.be of 052 432 432.

Meer inlichtingen over de functie-inhoud kan je opvragen bij de verantwoordelijke van de personeelsdienst personeelsdienst@wichelen.be